LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Laboratorium Diagnostyczne ZRE Gdańsk S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych i materiałów hutniczych występujących w urządzeniach technicznych.

Badaniami obejmujemy wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, a szczególnie: kotły parowe i wodne , turbiny parowe i wodne , rurociągi , zbiorniki ciśnieniowe hydrauliczne i pneumatyczne , zbiorniki bezciśnieniowe na paliwa płynne i materiały niebezpieczne , pompy , urządzenia dźwigowe , wciągarki , konstrukcje stalowe dźwigów oraz poszczególne elementy tych urządzeń.

Badania i pomiary mają na celu ocenę stanu technicznego urządzeń i ich elementów , wczesne wykrywanie uszkodzeń i nieprawidłowości , a tym samym zapobieganie awariom i przestojom. Ocena faktycznego stanu urządzenia pozwala na racjonalne planowanie terminów i kosztów remontów a tym samym unikanie strat i osiąganie wysokich efektów ekonomicznych.

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z wymaganiami aktualnych norm , przepisów oraz wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego przez wysokokwalifikowany i certyfikowany personel badawczy laboratorium .

Laboratorium Diagnostyczne posiada wdrożony system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025, warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego oraz  uznanie Laboratorium Badawczego stopnia II , Nr Rejestru L-II-137/06 nadane przez Centralne Laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego .

Zatrudniony personel posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, zgodne z normą certyfikacji personelu badań nieniszczących PN-EN ISO 9712.

 

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIEBIE POZYCJĘ Z TEGO DZIAŁU:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CWALINA Robert
Kierownik Laboratorium Diagnostycznego
Tel. +48 58 320 77 85