Lista realizacji

Wyszukaj projekt:      
2019
EW Solina
(Polska)
remont cykliczny - komponent -remont kapitalny HZ-2 - część mechaniczny
Francis
200
PDF
2018
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja pomieszczenia sprężarkowni
Francis odwracalny
716
PDF
2018
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu p-poż.w budynku elektrowni 
Francis odwracalny
716
PDF
2018
EW Porąbka
(Polska)
remont cykliczny - wymiana rurociągów
Kaplan
12.6
PDF
2018
EW Tresna
(Polska)
wymiana uszczelnień dławicy wału turbiny Kaplana HZ-1
Kaplan
21
PDF
2017
EW Piva
(Czarnogora)
remont turbiny i generatora hydrozespołu A1
Francis
360
PDF
2017
EW Tresna
(Polska)
remont cykliczny HZ-1 w EW Tresna
Kaplan
21
PDF
2017
EW Dlohne Strane
(Czechy)
prace montażowe - hydrozespół nr 2
Francis odwracalny
650
PDF
2017
ESP Porąbka-Żar
(Polska)
wymiana rurociągów odwadniających stożki oraz rury ssące HZ1-4
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Solina
(Polska)
modernizacja upustów dennych 
Francis
200
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
remont cykliczny klap na ssaniu turbiny w ESP Porąbka-Żar
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja stanowiska chłodzenia oleju łożyska nośnego hydrozespołu HZ-4 w Elektrowni Wodnej Żarnowiec
Francis odwracalny
716
PDF
2016
EW Tresna
(Polska)
remont awaryjny hydrozespołu nr 2 w EW Tresna
Kaplan
21
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
Remont cykliczny hydrozespołów nr 1 i nr 2 
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
Prace demontażowo-montażowe przy wymianie dwócyh kompletnych zaworów kulowych i isntalacji pomocniczych dla Elektrowni Wodnej Porąbka-Żar
Francis odwracalny
500
PDF
2015
EW Rożnów
(Polska)
nadzór nad montażem i wybranymi pracami regeneracyjnymi elementów turbozespołu nr 4
Kaplan
56
PDF
2015
EW Żydowo
(Polska)
remont segmentów łożysk zapasowych
Francis odwracalny
157
PDF
2015
EW Żarnowiec
(Polska)
naprawy zniszczeń kawitacyjnych turbin hydrozespołów HZ-1 i HZ-2 w Elektrowni Wodnej Żarnowiec
Francis odwracalny
716
PDF
2015
EW Pilchowice I
(Polska)
modernizacja Elektrowni Wodnej Pilchowice I wraz z dostawą turbozespołów
Francis
13.364
PDF
2014
EW Solina
(Polska)
modernizacja generatora wraz z częścią mechaniczną hydrozespołu
Francis
200
PDF
2013
EW Żydowo
(Polska)
modernizacja części mechanicznej hydrozespołu TZ-2
Francis odwracalny
157
PDF
2013
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja układu chłodzenia HZ-2 w zakresie pomp chłodzenia i filtrów obrotowych
Francis odwracalny
716
PDF
2013
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu gospodarki olejowej 
Francis odwracalny
716
PDF
2013
EW Dychów
(Polska)
remont hydrozespołu nr 2 (Hz-2)
Kaplan
91.3
PDF
2013
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja układu chłodzenia hydrozespołu HZ-3 w zakresie pomp chłodzenia i filtrów obrotowych
Francis odwracalny
716
PDF
2013
EW Żydowo
(Polska)
remont zaworu motylowego na HZ-2
Francis odwracalny
157
PDF
2012
EW Żydowo
(Polska)
modernizacja części mechanicznej TZ-3
Francis odwracalny
157
PDF
2012
EW Koronowo
(Polska)
prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego wyposażenia, stanowiącego część projektu pod nazwą: "Modernizacja hydrozespołu H-1 w Elektrowni Wodnej Koronowo"
Kaplan
26
PDF
2012
EW Żydowo
(Polska)
remont zaworu motylowego Hz-1
Francis
157
PDF
2012
EW Porąbka-Żar
(Polska)
wymiana uszczelki górnej pokrywy turbiny na hydrozespole nr 2
Francis odwracalny
500
PDF
2012
EW Żarnowiec
(Polska)
remont stanowiska chłodzenia oleju łożyska nośnego hydrozespołu HZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2012
EW Włocławek
(Polska)
modernizacja generatora hydrozespołu Hz-3
Kaplan
160.2
PDF
2012
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja układu chłodzenia hydrozespołu HZ-1 w zakresie pomp chłodzenia i filtrów obrotowych
Francis odwracalny
716
PDF
2012
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja układu chłodzenia hydrozespołu HZ-4 w zakresie pomp chłodzenia i filtrów obrotowych
Francis odwracalny
716
PDF
2012
EW Żydowo
(Polska)
modernizacja części mechanicznej hydrozespołu TZ-1 
Francis
157
PDF
2011
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja hydrozespołu nr 2 (HZ-2), wraz z udziałem w jego rozruchu
Francis odwracalny
716
PDF
2011
EW Włocławek
(Polska)
prace na hydrogneratorze HZ-4
Kaplan
160.2
PDF
2011
EW Żarnowiec
(Polska)
prace polegające na odtworzeniu i modernizacji generatora silnika TZ-2
Francis odwracalny
716
PDF
2011
EW Włocławek
(Polska)
modernizacja generatora hydrozespołu Hz-1
Kaplan
160.2
PDF
2010
EW Żydowo
(Polska)
remont układu instalacji sprężonego powietrza z wykorzystaniem sprężarek wysokiego ciśnienia
Francis
157
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu gospodarki olejowej w zakresie HZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
remont dysku klapy motylowej zdemontowanego z hydrozespołu HZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
remont stanowisk chłodzenia oleju łożysk nośnych hydrozespołów HZ-2 i HZ-3
Francis odwracalny
716
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
prace polegające na odtworzeniu i modernizacji  generatora silnika TZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2010
EW Włocławek
(Polska)
prace na hydrogeneratorze HZ-2
Kaplan
160.2
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
dostawy i roboty obejmujące modernizację hydrozespołu HZ-1 wraz z udziałem w jego rozruchu
Francis odwracalny
716
PDF
2009
EW Koronowo
(Polska)
prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego wyposażenia stanowiącego część projektu: "Generalne wykonanie modernizacji H2"
Kaplan
26
PDF
2009
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja hydrozespołu HZ-3 wraz z jego rozruchem
Francis odwracalny
716
PDF
2009
EW Żarnowiec
(Polska)
prace na hydrogeneratorze blok nr 3
Francis odwracalny
716
PDF
2009
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu gospodarki olejowej w zakresie HZ-3
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja sprężarkowni w zakresie instalacji rozprowadzenia sprężonego powietrza 3,0 Mpa i 0,8 Mpa
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu gospodarki olejowej
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
prace na elementach turbiny hydrozespołu HZ-4
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
roboty budowlane obejmujące modernizację hydrozespołu nr 4 wraz z jego rozruchem
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Włocławek
(Polska)
prace na hydrogeneratorze blok nr 6
Kaplan
160.2
PDF
2008
EW Koronowo
(Polska)
prace w ramach remontu H2
Kaplan
26
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania HZ-3
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
prace na hydrogeneratorze blok nr 4
Francis odwracalny
716
PDF
2007
EW Porąbka
(Polska)
wykonanie nowego wirnika turbiny Francisa 
Francis
12.6
PDF
2007
EW Włocławek
(Polska)
modernizacja hydrozespołu bloku nr 5
Kaplan
160.2
PDF
2007
EW Żarnowiec
(Polska)
wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego części mechanicznej i elektrycznej modernizacji gospodarki olejowej oraz instalacji olejowych hydrozespołów
Francis odwracalny
716
PDF
2007
EW Żydowo
(Polska)
naprawy kawitacyjne na hydrozespołach
Francis odwracalny
157
PDF
2007
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ-4
Francis odwracalny
716
PDF
2007
EW Solina
(Polska)
montaż systemów pomiarowych przepływu wody przez hydrozespoły
Francis
200
PDF
2006
EW Solina
(Polska)
modernizacja gospodarki olejowej
Francis
200
PDF
2006
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2006
EW Porąbka
(Polska)
naprawy kawitacyjne wirnika turbiny Francisa
Francis
12.6
PDF
2006
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji przyturbinowych hydrozespołów HZ-2 i HZ-4 w rejonie od poz. 22,5 do poz. 12,5
Francis odwracalny
716
PDF
2006
EW Żarnowiec
(Polska)
wymiana rurociągu zasilającego węzeł instalacji p-poż. zraszaczowego gaszenia transformatorów blokowych
Francis odwracalny
716
PDF
2005
EW Porąbka
(Polska)
remont wirnika turbiny i łożyska prowadzącego turbiny TG-1
Francis
12.6
PDF
2005
EW Dychów
(Polska)
naprawa krzyżownicy dolnej oraz wymiana krzyżownicy górnej hydrozespołu nr 2
Kaplan
91.3
PDF
2005
EW Dębe
(Polska)
opracowanie koncepcji ograniczenia erozji kawitacyjnej i poprawienia sprawności energetycznej turbin Kaplana
Kaplan
20
PDF
2005
EW Żarnowiec
(Polska)
badania ultradźwiękowe stanu przylegania stopu łożyskowego w segmentach łożysk ślizgowych łożyska nośnego  hydrozespołów
Francis odwracalny
716
PDF
2005
EW Żarnowiec
(Polska)
regeneracja połączeń pasowych w układzie kinetycznym napędu aparatu kierowniczego turbiny hydrozespołu HZ-4
Francis odwracalny
716
PDF
2005
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji wody chłodzącej i instalacji przyturbinowych hydrozespołu HZ-1 od poz. -22,5 m do poz. 12,5 m 
Francis odwracalny
716
PDF
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DUDKIEWICZ Marta
Kierownik Działu Ofertowania i Umów
Tel. +48 58 320 77 60