Lista realizacji

Wyszukaj projekt:      
2017
EC Gdynia
(Polska)
projekt, wykonanie i zabudowa instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50
PDF
2017
EC Gdańsk
(Polska)
wymiana powierzchni ogrzewalnych kotła WP 120 nr 6
PDF
2017
EC Gdańsk
(Polska)
wymiana rur przewału na kotle OP 230 nr 7 i nr 10
PDF
2017
EC Gdynia
(Polska)
Remont kapitalny kotła OP 230 nr 6
PDF
2016
EC Gdynia
(Polska)
wykonanie instalacji SNCR dla dwóch kotłów BC-50 w Elektrociepłowni Gdyńskiej
PDF
2016
EC Gdańsk
(Polska)
Awaryjne wykonanie remontu części ciśnieniowej kotła K-4 w EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże (Elektrociepłownia Gdańska EC2)
PDF
2016
EC Gdynia
(Polska)
Wymiana grodzi p-pary III˚ kotła OP 230 nr 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej
PDF
2016
EC Ostrołęka
(Polska)
Wymiana króćców ekranu tylniego, przedniego i ekranów bocznych komory paleniskowej na kotle OP-650 K-3
PDF
2015
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
modernizacja kotłów w EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże
PDF
2015
EC Gdynia
(Polska)
wymiana przegrzewacza pary kotła OP 230 nr 7
PDF
2015
EC Gdańsk
(Polska)
remont kapitalny kotła OP 230 nr 10 
PDF
2014
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
Remont kotła 2700 K3
PDF
2014
EC Energa Kongregacja Elbląg
(Polska)
dostawa i montaż rurociągów oraz montaż armatury w maszynowni w ramach inwestycji "Projekt - Budowa bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWew Energa Kogeneracja w Elblągu"
PDF
2014
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
roboty remontowe w branży antykorozyjnej, izolacyjnej i mechanicznej na instalacjach i obiektach
2014
EC Gdynia
(Polska)
remont kapitalny Kotła OP 230 nr 7
PDF
2014
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
remont kapitalny przekładni hydrokinetycznych pomp wody zasilającej   
PDF
2013
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
prace w ramach postoju remontowego Wiosna 2013 
PDF
2013
EC2 Toruń
(Polska)
remont turbozespołu parowego Bergmann Borsig 2,2 MW wraz z instalacjami oraz urządzeniami pomocniczymi  w budynku maszynowni na terenie EC2
PDF
2013
EC Dolna Odra
(Polska)
wykonanie odgięć przegrzewacza naściennego
2013
EC Gdynia
(Polska)
modernizacja wybranych urządzeń pomocniczych kotłów
PDF
2013
Ciepłownia Unikom
(Polska)
ocena stanu technicznego orurowania kotła WR-10
2013
EC Starogard
(Polska)
remont turbiny GE 40
2013
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
ulepszenie części ciśnieniowej kotłów
PDF
2013
Elektrownia Ostrołęka
(Polska)
wymiana elementów ciśnieniowych podczas modernizacji kotła OP 650 nr 1
PDF
2013
Elektrownia Ostrołęka
(Polska)
wymiana elementów ciśnieniowych podczas modernizacji kotła OP 650 nr 2 i 3
PDF
2012
EC Gdynia
(Polska)
ulepszenia w zakresie urządzeń pomocniczych kotła K7
PDF
2012
EC Gdynia
(Polska)
modernizacja układu paleniskowego oraz dysz OFA kotła OP 230 nr 6
PDF
2012
EC Gdynia
(Polska)
remont generalny kotła OP 230 nr 6
PDF
2012
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
badania diagnostyczne kotłów 2700 K3A i 2700K1A
PDF
2012
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
badania diagnostyczne elementów kotłów K-6 i K-2
PDF
2011
EC Gdynia
(Polska)
prace w ramach remontu generalnego p-pary IIº kotła OP 230 nr 7
PDF
2011
EC Gdańsk
(Polska)
prace modernizacyjne układu paleniskowego oraz dysz OFA K10
PDF
2011
EC Gdańsk
(Polska)
prace w ramach remontu generalnego kotła OP 230 nr 10
PDF
2011
EC Gdańsk
(Polska)
nieniszczące badania diagnostyczne walczaka kotła K-1
PDF
2010
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
nieniszczące badania diagnostyczne elementów kotłów, turbin i urządzeń pomocniczych
PDF
2010
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
prace remontowe w maszynowniach
PDF
2010
Energa Kongregacja Elbląg
(Polska)
badania rurociągów parowych oraz podgrzewacza wody
PDF
2010
EC Gdańsk
(Polska)
remont części ciśnieniowej kotła OP-70 nr 1
PDF
2010
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
badania diagnostyczne elementów kotłów OP-230 nr K-5, K-10 i K-6 
PDF
2010
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
przegląd i remont urządzeń pomocniczych (OPP, palniki pyłowe, rozpałkowe, przewody pyłowe)
PDF
2010
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
przegląd i remont urządzeń pomocniczych (klapy, kanały, podesty)
PDF
2010
EC Gdańsk
(Polska)
wykonanie przewodów mieszanki pyłopowietrznej w ramach remontu generalnego młynów i kanałów spalin K-7
PDF
2009
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
wykonanie remontu części ciśnieniowej kotłów OP 230
PDF
2009
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
remont instalacji grupy VIII (elektrociepłownia - rurociągi) podczas postoju "WIOSNA 2009"
PDF
2009
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
badania diagnostyczne elementów kotłów OP-230 nr K-5, K-7, K-9 i K-10
PDF
2009
EC Władysławowo
(Polska)
wykonanie badań rurociągów i zbiorników
2008
EC Toruń
(Polska)
wymiana sprzęgła na połączeniu turbiny z przekładnią oraz korekta bicia czopa wału turbiny na turbozespole Bergmann-Borsig o mocy 2,2 MW
PDF
2008
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
wykonanie badań diagnostycznych elementów kotłów, turbin i urządzeń pomocniczych oraz badania związane z kontrolą prac spawalniczych
PDF
2008
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A.
(Polska)
wykonanie prac modernizacyjnych na kotle OP-140 nr 5
2008
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
ocena stanu technicznego - badania diagnostyczne kotłów 2700 K1A i 2700 K3A
PDF
2008
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
remonty i modernizacje kotłów i urządzeń pomocniczych w 2008 r.
PDF
2008
EC Toruń
(Polska)
wymiana sprzęgła turbina-przekładnia zamontowanego na turbozespole parowym Bergmann-Borsig o mocy 2,2 MWa
PDF
2008
IP Kwidzyn
(Polska)
prace remontowe dla projektu "Wykonanie montażu pomiaru dla celów kogeneracji" w czasie postoju zakładu w Kwidzynie
PDF
2007
Ciepłownia Kortowo Olsztyn
(Polska)
prace montażowe kotła WR 25 w technologii ścian szczelnych
PDF
2007
EC Białystok
(Polska)
wykonanie i dostawa komory dolnej przedniej ekranu II ciągu kotła OP-140 K-6, wymiana elementów przegrzewacza grodziowego
PDF
2007
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A.
(Polska)
prace modernizacyjne na kotle OP-140 nr 4
PDF
2007
Elektrownia Ostrołęka B
(Polska)
prace w ramach remontu kotła OP 650 nr 2
PDF
2007
EC Kołobrzeg
(Polska)
roboty montażowe przy modernizacji kotła WR-25 nr 6
PDF
2007
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
wykonanie pomiarów grubości ścianek elementów ciśnieniowych kotłów, badań i pomiarów diagnostycznych maszyn i urządzeń na potrzeby eksploatacji, kontroli spawania w stanach awaryjnych oraz badania materiałowe wycinków rur ekranowych (w tym zgorzeliny) i przegrzewaczy pary
PDF
2007
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
remonty i modernizacje kotłów i urządzeń pomocniczych w 2007
PDF
2007
EC Elbląg
(Polska)
rekonstrukcja walczaka kotła OP-130 nr 6
PDF
2007
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
dostawa i wymiana wężownic podgrzewacza wody na kotle 2700 K1A
PDF
2007
EC Toruń
(Polska)
remont kapitalny turbozespołu Borsig-Bergmann 2,2 MW wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi 
PDF
2007
EC Gdynia
(Polska)
remont kotła OP-230 nr 6
PDF
2006
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
pomiary grubości ścianek elementów ciśnieniowych kotłów, badań i pomiary diagnostyczne maszyn i urządzeń na potrzeby eksploatacji, kontroli spawania w sprawach awaryjnych
PDF
2006
EC Starogard
(Polska)
remont turbiny GE 40
PDF
2006
EC Gdańsk
(Polska)
modernizacja układów wody chłodzącej generator GTH63 na blokach 3,4,5 i generator GTH63 na bloku 2
PDF
2006
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
remont urządzeń maszynowni elektrociepłowni gdańskiej i gdyńskiej w zakresie wykonanych prac na blokach nr 3 i 5
PDF
2006
EC Gdańsk
(Polska)
badanie materiałowe wycinków rur przegrzewaczy pary IIº K-9 i K-7, oraz badań defektoskopowych spoin rur ekranowych K-10
PDF
2006
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
remont kotła 2700 K3
PDF
2006
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
remont kotła 2700 K2
PDF
2006
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
wymiana wężownic podgrzewacza wody ECO1 kotła 2700 K3A
PDF
2006
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
badania diagnostyczne i kompleksowa ocena stanu technicznego kotła K3
PDF
2006
EC Gdańsk
(Polska)
remont generalny OP-230 nr 7
PDF
2006
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
modernizacje i remonty kotłów i urządzeń pomocniczych w 2006 r.
PDF
2005
EC Gdynia
(Polska)
prace demontażowo-montażowe związane z remontem generalnym kotła WP-120 nr 5
PDF
2005
EC Elbląg
(Polska)
remont walczaka kotła typu OP-130 nr 6
PDF
2005
EC Łódź
(Polska)
prace związane z remontem obrotowych podgrzewaczy powietrza typu Ljungstrem na kotłach OP-130 nr 6,7,8 oraz OP-140 nr 9
PDF
2005
EC Gdańsk, EC Gdynia
(Polska)
remonty i modernizacje kotłów i urządzeń pomocniczych w 2005r.
PDF
2005
EC Elbląg
(Polska)
badanie rurociągów parowych 
PDF
2005
Grupa Lotos S.A.
(Polska)
badania diagnostyczne walczaka oraz badania diagnostyczne rur opadowych
PDF
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DUDKIEWICZ Marta
Kierownik Działu Ofertowania i Umów
Tel. +48 58 320 77 60