Lista realizacji

Wyszukaj projekt:      
2019
EW Solina
(Polska)
remont cykliczny - komponent -remont kapitalny HZ-2 - część mechaniczny
Francis
200
PDF
2018
EW Borek Szlachecki
(Polska)
wymiana łożysk w hydrogeneratorze
Kaplan
0.885
PDF
2018
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja pomieszczenia sprężarkowni
Francis odwracalny
716
PDF
2018
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu p-poż.w budynku elektrowni 
Francis odwracalny
716
PDF
2018
EW Wrocław I
(Polska)
prace regeneracyjne elementów turbozespołu nr.2
Kaplan
4.98
2018
EW Porąbka
(Polska)
remont cykliczny - wymiana rurociągów
Kaplan
12.6
PDF
2018
EW Tresna
(Polska)
wymiana uszczelnień dławicy wału turbiny Kaplana HZ-1
Kaplan
21
PDF
2017
EW Piva
(Czarnogora)
remont turbiny i generatora hydrozespołu A1
Francis
360
PDF
2017
EW Wrocław I
(Polska)
remont kapitalny turbozespołu Nr 1 w EW Wrocław I    
Kaplan
4.98
PDF
2017
MEW Zielonka
(Polska)
wymiana łożysk w turbinie wraz z przeglądem techniczym
Kaplan
0.53
PDF
2017
EW Tresna
(Polska)
remont cykliczny HZ-1 w EW Tresna
Kaplan
21
PDF
2017
EW Dlohne Strane
(Czechy)
prace montażowe - hydrozespół nr 2
Francis odwracalny
650
PDF
2017
ESP Porąbka-Żar
(Polska)
wymiana rurociągów odwadniających stożki oraz rury ssące HZ1-4
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Solina
(Polska)
modernizacja upustów dennych 
Francis
200
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
remont cykliczny klap na ssaniu turbiny w ESP Porąbka-Żar
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja stanowiska chłodzenia oleju łożyska nośnego hydrozespołu HZ-4 w Elektrowni Wodnej Żarnowiec
Francis odwracalny
716
PDF
2016
EW Tresna
(Polska)
remont awaryjny hydrozespołu nr 2 w EW Tresna
Kaplan
21
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
Remont cykliczny hydrozespołów nr 1 i nr 2 
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Wały Śląskie
(Polska)
modernizacja elektrowni w zakresie turbozespołu nr 3 z urządzeniami  i instalacjami towarzyszącymi 
Kaplan
9.72
PDF
2016
EW Wały Śląskie
(Polska)
prace modernizacyjne przy generatorze turbozespołu TZ-3
Kaplan
9.72
PDF
2016
EW Turawa
(Polska)
Wymiana elementów z brązu na samosmarne DEVA w elementach hydrozespołu nr 1
Kaplan
1.8
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
Prace demontażowo-montażowe przy wymianie dwócyh kompletnych zaworów kulowych i isntalacji pomocniczych dla Elektrowni Wodnej Porąbka-Żar
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Wrocław I
(Polska)
modernizacja instalacji wody chłodzącej turbozespołu
Kaplan
4.98
PDF
2015
EW Smardzewice
(Polska)
remont wirnika turbiny nr 1 
Kaplan
3.4
PDF
2015
EW Smardzewice
(Polska)
naprawa uszczelnienia wału hydrozespołu nr 1, weryfikacja stanu łożyska w następstwie awarii pracującego w mieszance oleju i wody rzecznej
Kaplan
3.4
PDF
2015
EW Rożnów
(Polska)
nadzór nad montażem i wybranymi pracami regeneracyjnymi elementów turbozespołu nr 4
Kaplan
56
PDF
2015
EW Żydowo
(Polska)
remont segmentów łożysk zapasowych
Francis odwracalny
157
PDF
2015
EW Tryszczyn
(Polska)
modernizacja hydrozespołu H-2
Kaplan
3.3
PDF
2015
EW Żarnowiec
(Polska)
naprawy zniszczeń kawitacyjnych turbin hydrozespołów HZ-1 i HZ-2 w Elektrowni Wodnej Żarnowiec
Francis odwracalny
716
PDF
2015
EW Wały Śląskie
(Polska)
modernizacja elektrowni w zakresie turbozespołu nr 2 z urządzeniami  i instalacjami towarzyszącymi 
Kaplan
9.72
PDF
2015
EW Wały Śląskie
(Polska)
prace modenrizacyjne przy generatorze turbozespołu TZ-2
Kaplan
9.72
PDF
2015
EW Hulebo
(Szwecja)
dostawa i montaż  dwóch turbin Francisa z generatorem
Francis
0.6
PDF
2015
EW Pilchowice I
(Polska)
modernizacja Elektrowni Wodnej Pilchowice I wraz z dostawą turbozespołów
Francis
13.364
PDF
2015
EW Kallafors
(Szwecja)
remont i modernizacja turbiny Kaplana wraz z generatorem i przekładnią
Kaplan
0.81
PDF
2015
EW Jokksbacken
(Szwecja)
remont trzech istniejących turbin wraz z generatorami
Śmigłowa
0.69
PDF
2015
EW Finnaker
(Szwecja)
remont turbiny Kaplana wraz z generatorem
Kaplan
0.3
2014
EW Dąbie
(Polska)
wykonanie prac branży mechanicznej podczas modernizacji Elektrowni
Kaplan
3.2
PDF
2014
MEW Mylof
(Polska)
przegląd wraz z remontem elektrowni wodnej Mylof
Kaplan
0.86
PDF
2014
EW Nysa
(Polska)
modernizacja TZ-1 w zakresie wzbudnicy i generatora
Kaplan
0.74
PDF
2014
EW Lagmansholm
(Szwecja)
remont turbiny, wymiana generatora i uruchomienie
Kaplan
0.52
PDF
2014
EW Munkedal
(Szwecja)
dostawa turbiny Francisa
Francis
3.1
PDF
2014
EW Otmuchów
(Polska)
demontaż i montaż dwóch kompletnych turbozespołów w zakresie mechanicznym wraz z układem regulacji i udziałem w rozruchu
Kaplan
4.8
PDF
2014
EW Bobrowice II
(Polska)
modernizacja turbin wraz z pracami towarzyszącymi
Śmigłowa
0.292
PDF
2014
EW Solina
(Polska)
modernizacja generatora wraz z częścią mechaniczną hydrozespołu
Francis
200
PDF
2014
MEW Rościno
(Polska)
dostawa i montaż hydrozespołów do modernizowanej Elektrowni Rościno
Kaplan
0.25
PDF
2014
EW Szklarska Poręba I
(Polska)
dostawa turbozespołów wraz z ich montażem i pracami towarzyszącymi
Francis
0.78
PDF
2013
EW Żydowo
(Polska)
modernizacja części mechanicznej hydrozespołu TZ-2
Francis odwracalny
157
PDF
2013
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja układu chłodzenia HZ-2 w zakresie pomp chłodzenia i filtrów obrotowych
Francis odwracalny
716
PDF
2013
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu gospodarki olejowej 
Francis odwracalny
716
PDF
2013
EW Tryszczyn
(Polska)
modernizacja hydrozespołu H-1
Kaplan
3.3
PDF
2013
EW Dychów
(Polska)
remont hydrozespołu nr 2 (Hz-2)
Kaplan
91.3
PDF
2013
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja układu chłodzenia hydrozespołu HZ-3 w zakresie pomp chłodzenia i filtrów obrotowych
Francis odwracalny
716
PDF
2013
EW Żydowo
(Polska)
remont zaworu motylowego na HZ-2
Francis odwracalny
157
PDF
2012
EW Żydowo
(Polska)
modernizacja części mechanicznej TZ-3
Francis odwracalny
157
PDF
2012
EW Koronowo
(Polska)
prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego wyposażenia, stanowiącego część projektu pod nazwą: "Modernizacja hydrozespołu H-1 w Elektrowni Wodnej Koronowo"
Kaplan
26
PDF
2012
EW Żydowo
(Polska)
remont zaworu motylowego Hz-1
Francis
157
PDF
2012
MEW Kamienna
(Polska)
modernizacja hydrozespołu HZ-1 i HZ-2
Francis
1.02
PDF
2012
EW Porąbka-Żar
(Polska)
wymiana uszczelki górnej pokrywy turbiny na hydrozespole nr 2
Francis odwracalny
500
PDF
2012
MEW Klemensów
(Polska)
remont awaryjny turbiny TR-1100
Kaplan
0.023
2012
EW Żarnowiec
(Polska)
remont stanowiska chłodzenia oleju łożyska nośnego hydrozespołu HZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2012
EW Włocławek
(Polska)
modernizacja generatora hydrozespołu Hz-3
Kaplan
160.2
PDF
2012
EW Świnna Poręba
(Polska)
dostawa, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego
Francis
4.31
2012
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja układu chłodzenia hydrozespołu HZ-1 w zakresie pomp chłodzenia i filtrów obrotowych
Francis odwracalny
716
PDF
2012
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja układu chłodzenia hydrozespołu HZ-4 w zakresie pomp chłodzenia i filtrów obrotowych
Francis odwracalny
716
PDF
2012
EW Żydowo
(Polska)
modernizacja części mechanicznej hydrozespołu TZ-1 
Francis
157
PDF
2011
EW Przewóz
(Polska)
modernizacja hydrozespołu H-1 i H-2
Kaplan
4
PDF
2011
EW Bledzew
(Polska)
roboty budowlane obejmujące dostawę urządzeń oraz prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego  wyposażenia do hydrozespołu H-2 
Kaplan
0.932
PDF
2011
EW Bledzew
(Polska)
roboty budowlane obejmujące dostawę urządzeń oraz prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego  wyposażenia do hydrozespołu H-1 
Kaplan
0.932
PDF
2011
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja hydrozespołu nr 2 (HZ-2), wraz z udziałem w jego rozruchu
Francis odwracalny
716
PDF
2011
EW Włocławek
(Polska)
prace na hydrogneratorze HZ-4
Kaplan
160.2
PDF
2011
EW Żarnowiec
(Polska)
prace polegające na odtworzeniu i modernizacji generatora silnika TZ-2
Francis odwracalny
716
PDF
2011
EW Włocławek
(Polska)
modernizacja generatora hydrozespołu Hz-1
Kaplan
160.2
PDF
2011
MEW Mylof
(Polska)
wykonanie przeglądu małej elektrowni wodnej w zakresie mechanicznym i elektroenergetycznym
Kaplan
0.86
PDF
2011
EW Klimkówka
(Polska)
remont wirnika turbiny Kaplana
Kaplan
1.1
PDF
2011
EW Rosnowo
(Polska)
dostawa wału turbiny HZ 2
Francis
3.3
2010
EW Żydowo
(Polska)
remont układu instalacji sprężonego powietrza z wykorzystaniem sprężarek wysokiego ciśnienia
Francis
157
PDF
2010
EW Maczki
(Polska)
opracowanie wstępnej koncepcji budowy małej elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym wraz z analizą techniczno-ekonomiczną
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu gospodarki olejowej w zakresie HZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2010
EW Wrzeszczyn
(Polska)
modernizacja układu pompowego na instalacji olejowej TZ-2
Kaplan
4.71
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
remont dysku klapy motylowej zdemontowanego z hydrozespołu HZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
remont stanowisk chłodzenia oleju łożysk nośnych hydrozespołów HZ-2 i HZ-3
Francis odwracalny
716
PDF
2010
EW Bielkowo
(Polska)
odtworzenie aparatu kierowniczego hydrozespołu nr 2
Francis
7.2
2010
EW Prędzieszyn
(Polska)
awaryjna regeneracja i wykonanie nowych elementów HZ-1
Kaplan
0.872
PDF
2010
EW Świnna Poręba
(Polska)
prace budowlano-montażowe, kompletna dostawia i montaż elementów wyposażenia technologicznego
Kaplan
4.31
2010
EW Podgaje
(Polska)
wykonanie dławicy wraz z montażem
Kaplan
1.9
2010
EW Gródek
(Polska)
prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego wyposażenia hydrozespołu Francisa H-1  
Francis
3.5
PDF
2010
EW Gródek
(Polska)
prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego wyposażenia hydrozespołu Francisa H-3
Francis
3.5
PDF
2010
EW Gródek
(Polska)
prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego wyposażenia hydrozespołu Francisa H-2
Francis
3.5
PDF
2010
EW Wały Śląskie
(Polska)
modernizacja TZ-4
Kaplan
9.72
PDF
2010
EW Jastrowie
(Polska)
naprawa i modernizacja HZ-1
Kaplan
1.4
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
prace polegające na odtworzeniu i modernizacji  generatora silnika TZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2010
EW Włocławek
(Polska)
prace na hydrogeneratorze HZ-2
Kaplan
160.2
PDF
2010
EW Żarnowiec
(Polska)
dostawy i roboty obejmujące modernizację hydrozespołu HZ-1 wraz z udziałem w jego rozruchu
Francis odwracalny
716
PDF
2009
EW Koszyce
(Polska)
regeneracja wału kierowniczego turbiny nr 2
Kaplan
1.1
2009
EW Koronowo
(Polska)
prace montażowe i rozruchowe oraz dostawa niezbędnego wyposażenia stanowiącego część projektu: "Generalne wykonanie modernizacji H2"
Kaplan
26
PDF
2009
EW Jastrowie
(Polska)
naprawa i modernizacja hydrozespołu nr 1 i 2  
Kaplan
1.4
PDF
2009
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja hydrozespołu HZ-3 wraz z jego rozruchem
Francis odwracalny
716
PDF
2009
EW Wrzeszczyn
(Polska)
projekt i wykonanie modernizacji układu chłodząco smarującego łożyska prowadzącego turbozespołu nr 1
Kaplan
4.71
PDF
2009
EW Wrzeszczyn
(Polska)
naprawa łożyska prowadzącego turbiny nr 1
Kaplan
4.71
PDF
2009
EW Żarnowiec
(Polska)
prace na hydrogeneratorze blok nr 3
Francis odwracalny
716
PDF
2009
EW Pelplin
(Polska)
opracowanie operatu wodnoprawnego modernizacji oraz realizację koncepcji modernizacji
0.08
2009
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu gospodarki olejowej w zakresie HZ-3
Francis odwracalny
716
PDF
2009
EW Więcmierzyce
(Polska)
prace związane z przeglądem turbiny Kaplana RTK 1600
Kaplan
1.89
PDF
2009
EW Myczkowce
(Polska)
naprawa zamknięcia na wlocie TZ-1  
Kaplan
8.3
PDF
2009
EW Łączany
(Polska)
regeneracja komory wirnika
Kaplan
2.5
PDF
2009
EW Czchów
(Polska)
wymiana uszczelnienia wału turbiny nr 1
Kaplan
8.9
2008
EW Wały Śląskie
(Polska)
modernizacja TZ-1 wyposażonego w turbinę Kaplana o mocy znamionowej 2940 kW oraz generator ASt06c4 o mocy 2700 kW
Kaplan
9.72
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja sprężarkowni w zakresie instalacji rozprowadzenia sprężonego powietrza 3,0 Mpa i 0,8 Mpa
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu gospodarki olejowej
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
prace na elementach turbiny hydrozespołu HZ-4
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
roboty budowlane obejmujące modernizację hydrozespołu nr 4 wraz z jego rozruchem
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Włocławek
(Polska)
prace na hydrogeneratorze blok nr 6
Kaplan
160.2
PDF
2008
EW Koronowo
(Polska)
prace w ramach remontu H2
Kaplan
26
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania HZ-3
Francis odwracalny
716
PDF
2008
EW Rejowice
(Polska)
opracowanie koncepcji i projektu kompleksowej modernizacji 
Francis
2
PDF
2008
EW Myczkowce
(Polska)
wykonanie siłowników hamulcowych dla turbiny
Kaplan
8.3
PDF
2008
EW Żarnowiec
(Polska)
prace na hydrogeneratorze blok nr 4
Francis odwracalny
716
PDF
2007
MEW Lisak
(Polska)
wykonanie i dostawa turbiny rurowej o mocy 39kW  
Kaplan
0.039
PDF
2007
EW Porąbka
(Polska)
wykonanie nowego wirnika turbiny Francisa 
Francis
12.6
PDF
2007
EW Wrocław II
(Polska)
koncepcja modernizacji elektrowni
Francis
1
PDF
2007
EW Otmuchów
(Polska)
analiza techniczno-kosztowa 2 wariantów modernizacji oraz wymiany turbozespołów w ramach zadania: "projekt modernizacji TZ-2 - koncepcja"
Kaplan
4.8
PDF
2007
EW Włocławek
(Polska)
modernizacja hydrozespołu bloku nr 5
Kaplan
160.2
PDF
2007
EW Olcza
(Polska)
modernizacja
Francis
0.33
PDF
2007
EW Wały Śląskie
(Polska)
modernizacja uszczelnień łopat wirnika turbiny TZ-3
Kaplan
9.72
PDF
2007
EW Żur
(Polska)
wykonanie nowych krat wlotowych HZ-1  i HZ-2
Kaplan
7.5
PDF
2007
EW Struga
(Polska)
opracowanie koncepcji modernizacji EW
Francis
0.3
PDF
2007
EW Żarnowiec
(Polska)
wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego części mechanicznej i elektrycznej modernizacji gospodarki olejowej oraz instalacji olejowych hydrozespołów
Francis odwracalny
716
PDF
2007
EW Żydowo
(Polska)
naprawy kawitacyjne na hydrozespołach
Francis odwracalny
157
PDF
2007
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ-4
Francis odwracalny
716
PDF
2007
EW Solina
(Polska)
montaż systemów pomiarowych przepływu wody przez hydrozespoły
Francis
200
PDF
2007
MEW Mylof
(Polska)
przegląd EW o mocy 860kW (2 turbozespoły, każdy o mocy 430kW)
Kaplan
0.86
PDF
2007
EW Łączany
(Polska)
naprawy kawitacyjne wirnika
Kaplan
2.5
PDF
2007
EW Gródek
(Polska)
opracowanie koncepcji modernizacji
Francis
3.5
PDF
2006
EW Solina
(Polska)
modernizacja gospodarki olejowej
Francis
200
PDF
2006
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji elektrolitu układu rozruchu i hamowania hydrozespołu HZ-1
Francis odwracalny
716
PDF
2006
EW Owidz
(Polska)
modernizacja polegająca na wymianie turbiny Francisa starej generacji na turbinę Kaplana wraz z automatyką i wyprowadzeniem mocy
Kaplan
0.25
PDF
2006
EW Głębinów
(Polska)
projekt modernizacji numerturbozespolu-2 - koncepcja
Kaplan
3.04
PDF
2006
EW Porąbka
(Polska)
naprawy kawitacyjne wirnika turbiny Francisa
Francis
12.6
PDF
2006
EW Ptusza
(Polska)
regeneracja wirnika turbiny Kaplana
Kaplan
2.2
PDF
2006
EW Smardzewice
(Polska)
remont instalacji odwodnienia kanałów i poboru wody z wlotów turbin
Kaplan
3.4
PDF
2006
EW Kamieńczyn
(Polska)
nowa turbina rurowa kątowa
Kaplan
0.138
PDF
2006
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji przyturbinowych hydrozespołów HZ-2 i HZ-4 w rejonie od poz. 22,5 do poz. 12,5
Francis odwracalny
716
PDF
2006
EW Żarnowiec
(Polska)
wymiana rurociągu zasilającego węzeł instalacji p-poż. zraszaczowego gaszenia transformatorów blokowych
Francis odwracalny
716
PDF
2006
EW Domaniów
(Polska)
przegląd okresowy turbozespołów T1 i T2
Kaplan
0.25
PDF
2006
MEW Nielisz
(Polska)
wymiana uszczelnień przekładni
Kaplan
0.362
PDF
2005
EW Porąbka
(Polska)
remont wirnika turbiny i łożyska prowadzącego turbiny TG-1
Francis
12.6
PDF
2005
EW Dychów
(Polska)
naprawa krzyżownicy dolnej oraz wymiana krzyżownicy górnej hydrozespołu nr 2
Kaplan
91.3
PDF
2005
EW Dębe
(Polska)
opracowanie koncepcji ograniczenia erozji kawitacyjnej i poprawienia sprawności energetycznej turbin Kaplana
Kaplan
20
PDF
2005
EW Smukała
(Polska)
modernizacja hydrozespołu H-2
Kaplan
3
PDF
2005
EW Dobczyce
(Polska)
przegląd okresowy stanu technicznego hydrozespołów TG-1 i TG-2
Kaplan
2.5
PDF
2005
EW Rawa Mazowiecka
(Polska)
modernizacja hydrozespołu
Kaplan
PDF
2005
EW Żarnowiec
(Polska)
badania ultradźwiękowe stanu przylegania stopu łożyskowego w segmentach łożysk ślizgowych łożyska nośnego  hydrozespołów
Francis odwracalny
716
PDF
2005
EW Czchów
(Polska)
Modernizację Elektrowni Wodnej Czchów
Kaplan
8.9
PDF
2005
EW Żarnowiec
(Polska)
regeneracja połączeń pasowych w układzie kinetycznym napędu aparatu kierowniczego turbiny hydrozespołu HZ-4
Francis odwracalny
716
PDF
2005
MEW Mylof
(Polska)
przegląd MEW Mylof o mocy 800kW (2 turbozespoły o mocy 400kW)
Kaplan
0.86
PDF
2005
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja instalacji wody chłodzącej i instalacji przyturbinowych hydrozespołu HZ-1 od poz. -22,5 m do poz. 12,5 m 
Francis odwracalny
716
PDF
2005
EW Myczkowce
(Polska)
remont zaworów motylowych 
Kaplan
8.3
PDF
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DUDKIEWICZ Marta
Kierownik Działu Ofertowania i Umów
Tel. +48 58 320 77 60