Lista realizacji

Wyszukaj projekt:      
2019
EW Solina
(Polska)
remont cykliczny - komponent -remont kapitalny HZ-2 - część mechaniczny
Francis
200
PDF
2018
EW Borek Szlachecki
(Polska)
wymiana łożysk w hydrogeneratorze
Kaplan
0.885
PDF
2018
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja pomieszczenia sprężarkowni
Francis odwracalny
716
PDF
2018
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja systemu p-poż.w budynku elektrowni 
Francis odwracalny
716
PDF
2018
EW Wrocław I
(Polska)
prace regeneracyjne elementów turbozespołu nr.2
Kaplan
4.98
2018
EW Porąbka
(Polska)
remont cykliczny - wymiana rurociągów
Kaplan
12.6
PDF
2018
EW Tresna
(Polska)
wymiana uszczelnień dławicy wału turbiny Kaplana HZ-1
Kaplan
21
PDF
2017
EW Piva
(Czarnogora)
remont turbiny i generatora hydrozespołu A1
Francis
360
PDF
2017
EW Wrocław I
(Polska)
remont kapitalny turbozespołu Nr 1 w EW Wrocław I    
Kaplan
4.98
PDF
2017
EC Gdynia
(Polska)
projekt, wykonanie i zabudowa instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50
PDF
2017
MEW Zielonka
(Polska)
wymiana łożysk w turbinie wraz z przeglądem techniczym
Kaplan
0.53
PDF
2017
EW Tresna
(Polska)
remont cykliczny HZ-1 w EW Tresna
Kaplan
21
PDF
2017
EW Dlohne Strane
(Czechy)
prace montażowe - hydrozespół nr 2
Francis odwracalny
650
PDF
2017
ESP Porąbka-Żar
(Polska)
wymiana rurociągów odwadniających stożki oraz rury ssące HZ1-4
Francis odwracalny
500
PDF
2017
EC Gdańsk
(Polska)
wymiana powierzchni ogrzewalnych kotła WP 120 nr 6
PDF
2017
EC Gdańsk
(Polska)
wymiana rur przewału na kotle OP 230 nr 7 i nr 10
PDF
2017
EC Gdynia
(Polska)
Remont kapitalny kotła OP 230 nr 6
PDF
2016
EW Solina
(Polska)
modernizacja upustów dennych 
Francis
200
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
remont cykliczny klap na ssaniu turbiny w ESP Porąbka-Żar
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Żarnowiec
(Polska)
modernizacja stanowiska chłodzenia oleju łożyska nośnego hydrozespołu HZ-4 w Elektrowni Wodnej Żarnowiec
Francis odwracalny
716
PDF
2016
EW Tresna
(Polska)
remont awaryjny hydrozespołu nr 2 w EW Tresna
Kaplan
21
PDF
2016
EC Gdynia
(Polska)
wykonanie instalacji SNCR dla dwóch kotłów BC-50 w Elektrociepłowni Gdyńskiej
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
Remont cykliczny hydrozespołów nr 1 i nr 2 
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Wały Śląskie
(Polska)
modernizacja elektrowni w zakresie turbozespołu nr 3 z urządzeniami  i instalacjami towarzyszącymi 
Kaplan
9.72
PDF
2016
EW Wały Śląskie
(Polska)
prace modernizacyjne przy generatorze turbozespołu TZ-3
Kaplan
9.72
PDF
2016
EW Turawa
(Polska)
Wymiana elementów z brązu na samosmarne DEVA w elementach hydrozespołu nr 1
Kaplan
1.8
PDF
2016
EC Gdańsk
(Polska)
Awaryjne wykonanie remontu części ciśnieniowej kotła K-4 w EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże (Elektrociepłownia Gdańska EC2)
PDF
2016
EC Gdynia
(Polska)
Wymiana grodzi p-pary III˚ kotła OP 230 nr 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej
PDF
2016
EC Ostrołęka
(Polska)
Wymiana króćców ekranu tylniego, przedniego i ekranów bocznych komory paleniskowej na kotle OP-650 K-3
PDF
2016
EW Porąbka-Żar
(Polska)
Prace demontażowo-montażowe przy wymianie dwócyh kompletnych zaworów kulowych i isntalacji pomocniczych dla Elektrowni Wodnej Porąbka-Żar
Francis odwracalny
500
PDF
2016
EW Wrocław I
(Polska)
modernizacja instalacji wody chłodzącej turbozespołu
Kaplan
4.98
PDF
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DUDKIEWICZ Marta
Kierownik Działu Ofertowania i Umów
Tel. +48 58 320 77 60