Bieżące projekty

L.P.

LATA

OBIEKT KRAJ

NAZWA

TYP TURBIN

MOC

1

2017-2018

EW Porąbka

Remont cykliczny EW Porąbka - wymiana rurociągów zasilających wraz z zaworami

Francis

12,6 MW

2

2017

EC Gdańsk

Wymiana powierzchni ogrzewalnych kotła WP 120 nr 6 w Elektrociepłowni Gdańskiej w EDF Polska S.A.

 

 

3

2017

EC Gdańsk

Modernizacja elektrofiltru kotła K1 w EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże

 

 

4

2017

ESP Porąbka Żar

Remont układu wirującego - naprawa miejsc skawitowanych wirnika turbiny HZ 1 - 4 w ESP Porąbka - Żar

Francis

500 MW

5

2017

Grindberga

Remont EW Grindberga G1

Kaplan

2,2 MW

6

2016-2017

EC Gdynia

Remont kapitalny kotła OP 230 nr 6 w EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże- Gdynia (Elektrociepłownia Gdyńska)

 

 

7

2016-2017

EW Piva (Czarnogóra)

Remont hydrozespołu A1 w Elektrowni Wodnej Piva (Czarnogóra)

Francis

360 MW

8

2016-2018

EW Ostana

Zastąpienie istniejącego wirnika turbiny nr 1 w HPP Ostana

Kaplan

1120 kW

9

2012 - 2017

EW Świnna Poręba (Polska)

Dostawa, montaż oraz rozruch wyposażenia technologicznego dla Elektrowni Wodnej

Kaplan, Francis

4510 kW

10

2005 - 2017

EW Malczyce (Polska)

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego dla Elektrowni Wodnej

Kaplan

9 MW

11

2016-2017

EW Harg (Szwecja)

remont istniejącej turbiny wraz z wymianą generatora

Kaplan

930kW

12 2017 ESP Żydowo (Polska) Naprawa segmentów łożyska prowadzącego generatora Hz-1 w ESP Żydowo Francis odwracalny 157MW
13 2017 EW Żarnowiec  (Polska) Usuwanie ubytków kawitacyjnych EW Żarnowiec Francis odwracalny 716MW
14 2017 EW Rożnów  (Polska) EW Rożnów - remont kapitalny turbozespołu nr TZ-2 Kaplan 56MW
15 2017 EW Tresna (Polska) Modernizacja kompensatorów zainstalowanych na rurociągach dopływowych do turbin hydrozespołów HZ-1 i HZ-2 Kaplan 21MW
16 2017 ESP Żydowo (Polska) Serwis pogwarancyjny części mechanicznej hydrozespołów Francis odwracalny 157MW
17 2017 EW Porąbka (Polska) Dostawa i montaż układów wody chłodzącej olej łożyska nośnego hydrozespołu nr 2 i 3 wraz z ich uruchomieniem Francis 12,6MW
18 2017-2018 EW Żarnowiec (Polska) Modernizacja systemu ppoż. w budynku siłowni Francis odwracalny 716MW

 


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DUDKIEWICZ Marta
Kierownik Działu Ofertowania i Umów
Tel. +48 58 320 77 60
Wyślij email