Bieżące projekty

L.P.

LATA

OBIEKT KRAJ

NAZWA

TYP TURBIN

MOC

1

2017-2018

EW Porąbka

Remont cykliczny EW Porąbka - wymiana rurociągów zasilających wraz z zaworami

Francis

12,6 MW

2

2017-2018

ESP Porąbka Żar

Remont układu wirującego - naprawa miejsc skawitowanych wirnika turbiny HZ 1 - 4 w ESP Porąbka - Żar

Francis

500 MW

3

2017-2018

Grindberga

Remont EW Grindberga G1

Kaplan

2,2 MW

4

2016-2018

EW Ostana

Zastąpienie istniejącego wirnika turbiny nr 1 w HPP Ostana

Kaplan

1120 kW

5

2012 - 2018

EW Świnna Poręba (Polska)

Dostawa, montaż oraz rozruch wyposażenia technologicznego dla Elektrowni Wodnej

Kaplan, Francis

4510 kW

6

2005 - 2019

EW Malczyce (Polska)

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego dla Elektrowni Wodnej

Kaplan

9 MW

7 2017-2018 EW Porąbka (Polska) Dostawa i montaż układów wody chłodzącej olej łożyska nośnego hydrozespołu nr 2 i 3 wraz z ich uruchomieniem Francis 12,6MW
8 2017-2018 EW Żarnowiec (Polska) Modernizacja systemu ppoż. w budynku siłowni Francis odwracalny 716MW
9 2017-2019 Pomorzony (Polska) Montaż turbiny – generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie Francis 142kW
10 2017-2018 EW Dychów (Poloska) Odtworzenie technologii pomp akumulacyjnych nr 1, 2, 3 i 4 Kaplan 91,3MW
11 2017-2018 ESP Porąbka-Żar (Polska) Modernizacja instalacji odwodnienia rur ssących hydrozespołów Francis 500MW

 


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DUDKIEWICZ Marta
Kierownik Działu Ofertowania i Umów
Tel. +48 58 320 77 60