Badania niszczące DT

Laboratorium diagnostyczne ZRE Gdańsk posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań niszczących. Świadczymy usługi na potrzeby większych kontraktów oraz indywidualnych zamówień na badania. Nasz personel posiada bardzo wysokie kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami UDT.

Próba zginania

Próba mechaniczna określająca zdolność złącza spawanego do odkształceń plastycznych trwałych pod wpływem działania siły zginającej.

Pomiar twardości

Polega na wciskaniu w powierzchnię badanej próbki wgłębnika o określonych wymiarach , kształcie i materiale (kulka stalowa lub stożek diamentowy) z użyciem określonej siły. Pomiary twardości wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia obróbki cieplnej dla złącz spawanych, hartowania i odpuszczania elementów, części maszyn, konstrukcji stalowych czy wyrobów hutniczych. Skale, którymi w których wyrażamy twardości to HV, HB, HRA, HRB, HRC.

Badania makroskopowe

Badania makroskopowe złączy spawanych przeprowadza się na odpowiednio pobranych i przygotowanych zgładach. Po właściwym wytrawieniu ujawniają zarys spoiny, sposób ułożenia ściegów, zakres strefy wpływu ciepła oraz ewentualne wady: wewnętrzne typu żużle, pęcherze przyklejenia i wady kształtu jak niesymetryczne wykonanie złącza, podtopienia lica i grani. Obserwację zgładów makroskopowych wykonuje się okiem nieuzbrojonym lub posługując się lupą o powiększeniu do max. 30X.

Badania mikroskopowe

Badania przeprowadza się na odpowiednio przygotowanych, wypolerowanych i wytrawionych zgładach przy użyciu mikroskopu optycznego. Badania pod większymi powiększeniami dają możliwość rozpoznania budowy krystalicznej nie tylko samej spoiny ale jej pozostałych stref, które zmieniają swą budowę w skutek działań temperatury. Obserwacje mikroskopowe złącz spawanych mają na celu określenie rodzaju struktury spoiny, strefy wpływu ciepła i materiału rodzimego oraz wad występujących w złączu spawanym.

Próba rozciągania

Próba rozciągania wyrobów hutniczych. Podczas próby możemy wyznaczyć własności mechaniczne materiału:

  • granica plastyczności,
  • wytrzymałość na rozciąganie,
  • wydłużenie procentowe po rozerwaniu A,
  • przewężenie procentowe Z,
  • próba przeprowadza się na specjalnie przygotowanych próbkach, której kształt i wymiary określają odpowiednie normy,
  • próba rozciągania złączy spawanych daje możliwość wyznaczenia wytrzymałości na rozciąganie Rm złącz. Próbki pobierane ze złącza spawanego: doczołowego, blachy rur  oraz spoin pachwinowych i obrabiane mechanicznie do odpowiednich kształtów i wymiarów.

Próba udarności

Próba udarności polega na złamaniu jednym uderzeniem spadającego młota wahadłowego próbki z naciętym karbem. Energia zużyta na złamanie próbki wyrażona w dżulach jest miarą udarności materiału. Młot Charpy’ego wykorzystywany jest przez nas m.in. do badania udarności stali, złączy spawanych, przeznaczonych do pracy zakresie nawet bardzo niskich temperatur sięgających minus 196 stopni Celsjusza.

 

Certyfikaty laboratorium

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CWALINA Robert
Kierownik Laboratorium Diagnostycznego
Tel. +48 58 320 77 85