Badania nieniszczące NDT

Nawet najstaranniej wykonane połączenie spawane musi zostać dokładnie skontrolowane. Oczywiście należy tego dokonać sposobami nie naruszającymi wytrzymałości konstrukcji ani jej wyglądu. W ZRE Gdańsk stosujemy najpopularniejsze metody badań nieniszczących.

Badania wizualne VT

Kontrola wizualna jest najpowszechniej stosowaną metodą spośród wszystkich badań nieniszczących. Badanie VT jest pierwszym etapem kontroli gotowego złącza spawanego. Oględziny przeprowadzane są okiem nieuzbrojonym, uzbrojonym lub przy pomocy urządzeń np. boroskopu, endoskopu itp. w zależności od kształtu badanego elementu i dostępności do powierzchni badanej.

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Metoda magnetyczno-proszkowa to rodzaj badania nieniszczącego mającego na celu wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i wewnętrzne połączone z powierzchnią  materiałów ferromagnetycznych. W metodzie tej stosowane są techniki badania przy użyciu światła ultrafioletowego – światła białego lub UV. Wydajność i czułość tej metody sprawia, że ​​badania MT to standardowy wymóg kontroli jakości wyrobów przemysłowych, złączy spawanych z przeprowadzoną obróbką cieplną – wyżarzania odprężającego.

Badania penetracyjne PT

Metoda penetracyjna jest szeroko stosowana do badania materiałów o właściwościach ferro-, para- lub diamagnetycznych . Metoda PT wykorzystywana jest do wykrywania defektów spoin, materiału na powierzchni lub w celu wykrycia otwartych pęknięć powierzchniowych. Podobnie do metody magnetyczno-proszkowej badania mogą być wykonywane przy użyciu techniki barwnej lub fluorescencyjnej.

Badania ultradźwiękowe UT, UTT

Badanie ultradźwiękowe jest wszechstronną metodą badań nieniszczących z wykorzystaniem fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości w celu wykrycia nieciągłości wewnętrznych w szerokiej gamie materiałów. Jest ona powszechnie stosowana do badania: połączeń spawanych, odkuwek, kęsów, prętów , rur oraz wielu innych elementów. Metoda ta umożliwia zbadanie elementów w objętości o grubości od 2mm. Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT umożliwiają zbadanie grubości w zakresie od 0,8 - 200 mm w  jednostronnie dostępnych elementach.

Badania radiograficzne RT

Radiografia jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej wiarygodnych i sprawdzonych metod badań nieniszczących. W metodzie RT promieniowanie X lub gamma przenika przez badany element tworząc obraz na błonie radiograficznej. Przy pomocy tej metody możemy wykryć  wady wewnętrzne i zewnętrzne, zmiany grubości  itp. w materiałach metalowych i złączach spawanych. W naszej ofercie znajdują się przenośne i stacjonarne źródła promieniowania – gamma (defektoskop izotopowy) oraz X (aparat rentgenowski).

Certyfikaty laboratorium

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CWALINA Robert
Kierownik Laboratorium Diagnostycznego
Tel. +48 58 320 77 85