Tworzenie modeli i analiz numerycznych CFD

Tworzenie modeli i analiz numerycznych CFD w maszyn hydraulicznych to nowa usługa oferowana przez ZRE Gdańsk S.A.

Modelowanie i analizy numeryczne układów przepływowych maszyn hydraulicznych polegają na wykonaniu symulacji komputerowych przepływu celem wyznaczenia zarówno lokalnych jak i globalnych parametrów pracy turbin wodnych, pomp czy zaworów w instalacjach hydraulicznych. Coraz dokładniejsze modele obliczeniowe w połączeniu z rosnącymi możliwościami obliczeniowymi komputerów spowodowały, że współczesne projekty z dziedziny maszyn wirnikowych w dużej mierze bazują na analizach numerycznych CFD.

Firma ZRE Gdańsk S.A. dysponuje zarówno wysoce specjalistycznym oprogramowaniem firm ANSYS i ADT jak i wyszkoloną kadrą inżynierską, które to pozwalające na realizacje usług z dziedziny numerycznej mechaniki płynów – modelowania i analizy CFD maszyn hydraulicznych. Na poniższych ilustracjach pokazano przykłady realizacji takich obliczeń przez firmę ZRE Gdańsk S.A. w turbinach wodnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAJDAROWICZ Mariusz
Kierownik Działu Rozwoju
Tel. +48 58 320 77 35
KANIECKI Maciej
Specjalista do spraw turbin
Tel. +48 58 320 77 08