Turbina Kaplana

Viktor Kaplan, wynalazca i konstruktor turbiny,  prowadził jej badania laboratoryjne w latach 1910-1913. Wyniki potwierdziły uzyskanie dużo większej  szybkobieżności tej turbiny w porównaniu do turbin Francisa, zaś wynalazek nastawialnych łopatek wirnika doskonale rozwiązał postulat utrzymania wysokiej sprawności w szerokim zakresie zmian natężenia przepływu.

Pojedyncza i podwójna regulacja

Dzięki podwójnej regulacji – łopatkami wirnika i kierownicy, turbiny Kaplana mogą pracować z wysoką sprawnością w zakresie od 25 do 100% nominalnej wartości przełyku. Turbiny tego typu nadają się szczególnie do elektrowni przepływowych o dużej zmienności natężenia przepływu wody.

Jeśli warunki przepływu są niezmienne, lub w elektrowni zainstalowanych jest kilka turbin, to można zrezygnować z regulacji łopat wirnika lub kierownicy, upraszczając konstrukcję turbin i koszt ich wykonania. Każde z tych rozwiązań wiąże się jednak z ograniczeniem zakresu pracy turbin do wąskiej strefy w pobliżu optymalnego ze względu na sprawność natężenia przepływu.

Projektowanie i produkcja turbin Kaplana

ZRE Gdańsk produkuje szybkobieżne turbiny Kaplana o wysokiej sprawności. Z punktu widzenia rozwiązań konstrukcyjnych są to turbiny:

  • zabudowane w spirali betonowej, komorze otwartej lub zasilane ze spirali stalowej,
  • rurowe, z prostoosiową lub zakrzywioną rurą ssącą,  
  • poziome,
  • pionowe,
  • z regulacją podwójną,
  • z regulacją pojedynczą (śmigłowe, semi-Kaplan).

W przypadku projektów modernizacyjnych, turbiny są projektowane indywidualnie, celem najkorzystniejszego ich dostosowania do konkretnej elektrowni.

W przypadku projektów nowych elektrowni, do dyspozycji stawiamy standardowe rozwiązania konstrukcyjne turbin Kaplan i rurowych z typoszeregu obejmującego kilka typowielkości.

Zastosowanie turbin Kaplana:

  • spad netto 2 - 20 m,
  • natężenie przepływu 0,5 - 30 m3/s,
  • moc 100 kW – 5 MW.

Gwarancja sprawności

Analizy ekonomiczne każdej inwestycji energetycznej opierają się na prognozowanej wartości produkcji energii elektrycznej. Jest ona wprost proporcjonalna do czasu pracy, spadu, natężenia przepływu i sprawności turbin. Gorsza, niż przewidywana, sprawność turbin może mieć przykre konsekwencje finansowe wskutek obniżonych przychodów spowodowanych  zmniejszoną produkcją energii przez elektrownię.

ZRE Gdańsk udziela PT Klientom pisemnej gwarancji na sprawność turbin nowych, a nawet modernizowanych.

ZRE Gdansk oferuje gwarancję sprawności turbin, zgodnie z międzynarodową normą IEC 60041, już w momencie podpisania kontraktu.

Modernizacja elektrowni przy minimalnym zakresie prac budowlanych

Projektujemy i wytwarzamy turbiny z uwzględnieniem indywidualnych wymagań i warunków lokalnych, aby zapewnić PT Klientowi minimalizację kosztów i jak najwyższą produkcję energii w długim okresie.
Indywidualne projektowanie pozwala niejednokrotnie zamontować nowe turbiny bez gruntownej przebudowy budynku elektrowni, oszczędzając czas i pieniądze właściciela.

Nowoczesne technologie

Dla zapewnienia najwyższej trwałości i jakości, wirnik oraz łopatki aparatu kierowniczego są wykonywane z wysokiej jakości stali odpornej na kawitację – stopu żelaza z chromem, niklem i molibdenem (1.4313).

Wirnik turbiny to efekt zaawansowanego procesu projektowania i wykonawstwa. Łopatki stanowią swobodne formy przestrzenne, możliwe do precyzyjnego wykonania jedynie przez wieloosiowe obrabiarki sterowane numerycznie (CNC). Produkcja naszych turbin wymaga najwyższego kunsztu inżynierskiego i wykonawczego.

Bezsmarowe łożyska wirnika i aparatu kierowniczego eliminują możliwość zanieczyszczania wody przez elektrownie wodną. Nasze turbiny pracują nawet w parkach narodowych oraz powyżej ujęć wody pitnej, gdzie wymagany jest najwyższy stopień czystości wody.

Specjalny algorytm awaryjnego zamykania dopływu wody do turbiny chroni układ przed wystąpieniem uderzenia hydraulicznego w rurociągach.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAJDAROWICZ Mariusz
Kierownik Działu Rozwoju
Tel. +48 58 320 77 35
KANIECKI Maciej
Specjalista do spraw turbin
Tel. +48 58 320 77 08