Turbina Francisa

James Francis wynalazł i opatentował ten typ turbiny ponad 160 lat temu. Pomysł okazał się niezwykle udany a turbiny, budowane w rozlicznych konfiguracjach i ciągle udoskonalane, zajęły imponujący obszar stosowalności, obejmujący zakres spadu od kilku do kilkuset metrów i mocy generowanej na poziomie od kilowatów do setek megawatów.

Turbiny Francisa stosowane są z powodzeniem i dziś, szczególnie w elektrowniach o wysokim spadzie. W elektrowniach niskospadowych ustępują miejsca nowoczesnym turbinom Kaplana i rurowym.

Projektowanie i produkcja klasycznych turbin Francisa

ZRE Gdańsk produkuje turbiny Francisa głównie do modernizowanych elektrowni wodnych. W projekcie uwzględnia się specyficzne, indywidualne ich cechy, aby możliwie jak najlepiej dostosować nową turbinę do istniejącego obiektu (a nie odwrotnie).

Istotną zaletą takiego podejścia jest ograniczenie do minimum zakresu wyburzeń i przebudowy elektrowni, a więc i zmniejszenie kosztów prac hydrotechnicznych i budowlanych.

Źródłem zwiększonej produkcji elektrowni po modernizacji jest lepsze wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego, dzięki podwyższeniu sprawności i przepływności turbin.

Projektujemy i wykonujemy turbiny Francisa:

  • z wirnikiem pojedynczym,
  • dwustrumieniowym,
  • dwuwirnikowe,
  • bliźniacze,
  • poziome,
  • pionowe,
  • o wyróżniku szybkobieżności na tyle dużym, na ile jest to możliwe przy istniejącym spadzie i wysokości posadowienia wirnika.

Zastosowanie turbin Francisa

Oferujemy nowe, indywidualnie projektowane turbiny Francisa:

  • dla spadu netto 10-150 m,
  • dla przepływu 0,5 -10 m3/s,
  • o mocy 100 kW – 5 MW.

Gwarancja sprawności

Analizy ekonomiczne każdej inwestycji energetycznej opierają się na prognozowanej produkcji, uzależnionej m.in. od sprawności przemian energetycznych. Ewentualne nieosiągnięcie zakładanej sprawności turbin może mieć przykre konsekwencje w postaci zmniejszonej produkcji i finansowych przychodów elektrowni.

ZRE Gdańsk udziela PT Klientowi pisemnej gwarancji na sprawność turbin nowych lub modernizowanych.

ZRE Gdańsk, w momencie podpisania kontraktu, oferuje gwarancję sprawności turbin zgodnie z międzynarodową normą IEC 60041 (PN-EN 60041: „Badania odbiorcze przeprowadzane w warunkach eksploatacyjnych celem określenia hydraulicznych parametrów ruchowych turbin wodnych, pomp zasobnikowych i turbin odwracalnych").

Szybkobieżne turbiny Francisa - mniejsze gabaryty, wyższa prędkość obrotowa

Dla użytkownika oznacza to zastosowanie wirnika o mniejszej średnicy oraz wyższych obrotach wału turbiny. Dzięki temu można zmniejszyć gabaryty, masę i koszt dostawy turbiny i generatora.

Nowoczesne technologie

Dla zapewnienia najwyższej trwałości i jakości, wirnik oraz łopatki aparatu kierowniczego wykonywane są z wysokiej jakości stali odpornej na kawitację – stopu żelaza z chromem, niklem i molibdenem (1.4313).

Wirnik turbiny to efekt zaawansowanego procesu projektowania i wykonawstwa. Łopatki stanowią swobodne formy przestrzenne, możliwe do precyzyjnego wykonania jedynie przez wieloosiowe obrabiarki sterowane numerycznie (CNC). Produkcja naszych turbin wymaga najwyższego kunsztu inżynierskiego i wykonawczego.

Bezsmarowe łożyska wirnika i aparatu kierowniczego eliminują możliwość zanieczyszczania wody. Nasze turbiny pracują nawet w parkach narodowych oraz powyżej ujęć wody pitnej, gdzie wymagany jest najwyższy stopień czystości wody.

Specjalny algorytm awaryjnego zamykania dopływu wody do turbiny chroni układ przed wystąpieniem uderzenia hydraulicznego w rurociągach.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAJDAROWICZ Mariusz
Kierownik Działu Rozwoju
Tel. +48 58 320 77 35
KANIECKI Maciej
Specjalista do spraw turbin
Tel. +48 58 320 77 08