Ekologiczne układy smarowania

Ekologia?

Ekologia nie jest dla nas tylko pustym hasłem. Mamy świadomość, że nasze urządzenia będą pracowały przez dziesiątki lat i dlatego staramy się ograniczać do minimum ich negatywny wpływ na środowisko.

A co konkretnie robimy?

  • Byliśmy prekursorami stosowania łożysk samosmarnych i smarowanych wodą w modernizowanych turbinach wodnych w Polsce,
  • w czasie prac obiektowych zawsze bardzo rygorystycznie przestrzegamy zasad ochrony środowiska, minimalizując ryzyko wszelkich zanieczyszczeń,
  • cały nasz sprzęt i urządzenia objęte są okresowymi kontrolami, aby wyeliminować wycieki olejów i innych płynów,
  • stosujemy nisko pylące technologie czyszczenia na obiektach, jak na przykład czyszczenie wodą pod ciśnieniem zamiast piaskowania.

Ekologiczne łożyska turbin

Podstawową wadą klasycznych układów smarowania łożysk jest przedostawanie się do wody czynników smarowych: oleju lub smaru stałego. ZRE Gdańsk posiada bardzo duże doświadczenie i promuje stosowanie łożysk bezsmarowych i smarowanych wodą dla urządzeń mających kontakt z wodą.
 
Łożyska bezsmarowe stosowane są przez naszych projektantów w aparatach kierowniczych -  do łożyskowania łopat, sworzni, dźwigni, łączników i pierścienia regulacyjnego, w wirnikach turbin Kaplana – do łożyskowania łopat wirnika i mechanizmów regulacji łopat oraz wszędzie tam gdzie pożądane lub wręcz wymagane jest ekologiczne smarowanie. Łożyska smarowane wodą wykorzystywane są przez nas jako łożyska prowadzące pionowe wały turbin.

Łożyska bezsmarowe (samosmarne)

Zaawansowane technologicznie materiały pozwalają projektować urządzenia spełniające wysokie wymagania eksploatacyjne, o dużej dostępności i bezobsługowej pracy przy ekstremalnych obciążeniach.
Stosowane  przez nas łożyska bezsmarowe charakteryzują się znakomitymi własnościami ślizgowymi. Współpracując z stalowym czopem lub ślizgiem łożyska doskonale radzą sobie z wysokimi obciążeniami niezależnie od formy ruchu, jego prędkości i rodzaju obciążenia.
 
Nisko zużywalne, odporne na uderzenia i surowe warunki otoczenia, samosmarne łożyska gwarantują długotrwałą pracę turbin. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w ich stosowaniu, możemy uzyskać parametry eksploatacyjne przewyższające konwencjonalne rozwiązania ze smarem stałym lub olejem.

Łożyska smarowane wodą

Przefiltrowana woda, podawana pod ciśnieniem, działa nie tyko smarująco, lecz też chłodzi łożysko i chroni je przed dostępem zanieczyszczeń przez utrzymywanie niewielkiego nadciśnienia w łożysku.
Do smarowania wykorzystywana jest najczęściej woda z rzeki, pompowana i filtrowana w zautomatyzowanym układzie smarnym. Układ filtracyjny posiada funkcję automatycznego samooczyszczania, co gwarantuje nieprzerwaną dostawę czystej wody.
 
Jeżeli woda w rzece jest bardzo zanieczyszczona, stosuje się zamknięte układy obiegowe z uzupełnianiem ubytków wodą wodociągową.

15 lat bezawaryjnej pracy łożyska smarowanego wodą

Łożyska ekologiczne użytkowane i udoskonalane są przez nas od wielu lat. To wystarczająco długo, aby potwierdzić ich trwałość podczas wieloletniej eksploatacji. Łożyska smarowane wodą zastosowane przez ZRE Gdańsk w modernizowanych turbinach Elektrowni Wodnej Czchów pracują bezawaryjnie od 1996 roku, co potwierdza ich wysoką odporność na zużycie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DARSKI Paweł
Kierownik Działu Konstrukcyjnego
Tel. +48 58 320 77 09
HAJDAROWICZ Mariusz
Kierownik Działu Rozwoju
Tel. +48 58 320 77 35