Pompy śmigłowe i diagonalne

W konwencjonalnych elektrowniach cieplnych takie pompy są eksploatowane w układach chłodzenia bloków energetycznych. W Polsce są to głównie pompy śmigłowe typu 180P19 oraz diagonalne typu 160D30, produkcji Warszawskiej Fabryki Pomp. Ich silniki napędowe mają moc znamionową na poziomie:
  • 1.2 MW - w pompach śmigłowych,
  • 2.0 MW - w pompach diagonalnych.
Pompy o tak dużej mocy instalowanej i dużym poborze energii napędowej, powinny być wyposażone w niezawodne, energooszczędne urządzenia, regulujące ich wydajność stosownie do zmieniającego się w czasie zapotrzebowania wody. Regulacja natężenia przepływu wody w układzie chłodzenia elektrowni cieplnej poprawia także efektywność pracy bloków energetycznych, zwłaszcza w przypadku dużej zmienności obciążenia turbozespołów parowych, strumienia pary w skraplaczach oraz sezonowych wahań temperatury wody chłodzącej.

Regulacja pomp poprzez nastawianie łopatek wirnika w ruchu:

Korzyści:

  • rozruch z zamkniętymi łopatkami, zapewniający niski moment rozruchowy,
  • dobry stan dynamiczny przy powolnej, płynnej zmianie natężenia przepływu,
  • dopasowanie charakterystyki przepływu do istniejących oporów hydraulicznych,
  • dobre własności energetyczne i kawitacyjne w szerokim zakresie regulacji.

Oferta ZRE Gdańsk

Modernizacja i remont pomp śmigłowych 180P19. Zakres prac obejmuje:
  • modernizację urządzenia do nastawiania łopatek wirnika, zgodnie ze wzorem użytkowym pt. „Urządzenie do nastawiania łopatek wirnika pomp śmigłowych” (Urząd Paten-towy Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo Ochronne Nr 60890),
  • modernizację mechanizmu regulacyjnego w piaście wirnika, z zastosowaniem łożysk bezsmarowych,
  • modernizację łożysk prowadzących, z zastosowaniem łożysk smarowanych wodą,
  • remont i regenerację pozostałych elementów pomp 180P19.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
HAJDAROWICZ Mariusz
Kierownik Działu Rozwoju
Tel. +48 58 320 77 35