Kotły parowe i wodne

Oferta ZRE Gdańsk skierowana jest przede wszystkim do właścicieli i inwestorów obiektów wyposażonych w kotły parowe i wodne. Remontujemy i modernizujemy kotły głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach grupy EDF, ENERGA i LOTOS.

Oferta ZRE Gdańsk

W zakresie robót przy kotłach parowych i wodnych wykonujemy następujący rodzaj prac:

 • modernizacje,
 • remonty i montaże,
 • prefabrykacja elementów i części zamiennych,
 • procesy obróbki cieplnej.

Urządzenia objęte ofertą:

 • część ciśnieniowa kotłów w tym walczaki wraz z urządzeniami separacji pary, komorami, rurociągami i wężownicami,
 • palniki,
 • zasobniki oraz podajniki węgla i pyłu,
 • kanały spalin i powietrza,
 • obrotowe podgrzewacze powietrza,
 • pompy i armatura,
 • odżużlacze,
 • instalacje ochrony środowiska (odsiarczanie, odazotowanie, itp.),
 • instalacje filtracji,
 • instalacje do spalania biomasy.

Interesuje Cię bardziej szczegółowy zakres prac? Skontaktuj się z naszym pracownikiem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
GORNOWICZ Przemysław
Kierownik Projektu
Tel. +48 58 320 77 52