Osłona WBGNp

Osłony wkładek bezpiecznikowych przeznaczone do zabezpieczenia słupowych stacji transformatorowych średniego napięcia SN przed skutkami zwarć lub przeciążeń. Osłony są wyposażone w daszki przeciwdeszczowe odporne na działanie ognia zewnętrznego.

Osłony typu WBGNp produkowane są na napięcia:

  • WBGNp 17.5  (przeznaczone do linii przesyłowych średniego napięcia 15 kV),
  • WBGNp 24  (przeznaczone do linii przesyłowych średniego napięcia 20 kV).

Zasada działania

Podczas normalnej pracy, wkładka bezpiecznikowa przewodzi prąd bez przeszkód, do zakresu prądu znamionowego określonego typem wkładki. W momencie przepływu przez wkładkę bezpiecznikową prądu zwarciowego (np. na skutek uderzenia pioruna w linię lub element stacji) następuje stopienie elementu topikowego.

Wysoka temperatura powstałego łuku powoduje rozkład materiału otuliny i wewnętrznej części rury bezpiecznikowej. Następuje wzrost ciśnienia w komorze gaszeniowej. Jednocześnie sprężyna usuwa dolną elektrodę elementu wymiennego i na zewnątrz wkładki, powodując tym samym wydłużenie łuku. Wydmuch gazów z komory gasi łuk i przerywa prąd. Przy małych prądach wyłączeniowych wydmuch gazów jest jednostronny ku dołowi. Przy przerywaniu dużych prądów, wydmuch gazów jest dwustronny i następuje również usunięcie korka.

Zalety:

  • niski koszt zakupu,
  • łatwość montażu, niska waga,
  • osłona wielokrotnego użytku obniża koszty eksploatacji stacji transformatorowych,
  • łatwa wymiana wkładek,
  • możliwość wyłączania małych prądów w pełnym zakresie,
  • przystosowana do współpracy ze wszystkimi typami podstaw stosowanych w Polsce.

Wymienna wkładka bezpiecznikowa – topik WBGNp

Topik WBGNp – dostępne są wkładki 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A Jeden wspólny typ wkładki pasuje do osłon WBGNP 17.5 i WBGNp 24.

Budowa osłony

Osłona WBGNp zbudowana jest z rury bezpiecznikowej izolacyjno- gazującej oraz umieszczonego w niej elementu wymiennego (wkładki bezpiecznikowej TOPIK). Na końcach rury bezpiecznikowej osadzone są styki. W części środkowej zainstalowane są daszki wykonane z tworzywa polimerowego  o najwyższym stopniu niepalności.

Końce linek wkładki bezpiecznikowej przykręcone są do styków, przy czym dolna linka napinana jest przez sprężynę. Wykonanie bezpiecznika zapewnia poprawną pracę przy zawilgoceniu powietrza równym 100%, w umiarkowanej strefie klimatycznej w temperaturze od -25 ºC do + 40º C (248 K ÷ 313 K), na wysokości do 1000 m n.p.m.

Zgodność z normami

Osłony WBGNp posiadają pozytywne wyniki badań typu wykonanych przez Instytut Wysokich Napięć Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Energetyki w Warszawie.

Ulotka

pobierz ulotkę WBGNp (PDF, 300 kB)

Galeria zdjęć

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CZERWIŃSKI Tomasz
Zastępca Kierownika Działu Logistyki
Tel. +48 58 320 77 72