Osłona OWBG

Osłony wkładek bezpiecznikowych przeznaczone do zabezpieczenia słupowych stacji transformatorowych średniego napięcia SN przed skutkami zwarć lub przeciążeń. Osłony są wyposażone w daszki przeciwdeszczowe odporne na działanie ognia zewnętrznego.

Osłony typu OWBG (nowszego typu) produkowane są na napięcia:

  • OWBG 17.5  (przeznaczone do linii przesyłowych średniego napięcia 15 kV),
  • OWBG 36  (przeznaczone do linii przesyłowych średniego napięcia 30 kV).

Zasada działania

Osłony wkładek bezpiecznikowych OWBG różnią się od osłon WBGNp głównie drogą i kierunkiem wydmuchu gazów. Osłona wkładki bezpiecznikowej typu WBGNp jest osłoną otwartą dla dwustronnego wydmuchu  gazów i możliwy jest odpływ gazów ku górze i ku dołowi . Osłona typu OWBG jest osłoną zamkniętą dla wypływu gazów  ku górze przez zbiornik gazów, co w rezultacie powoduje intensywny wydmuch gazów tylko ku dołowi . Dlatego osłona wkładki bezpiecznikowej typu OWBG ma większą zdolność wyłączalną w porównaniu z osłoną wkładki bezpiecznikowej typu WBGNp. 

Zalety:

  • niski koszt zakupu,
  • łatwość montażu, niska waga,
  • osłona wielokrotnego użytku obniża koszty eksploatacji stacji transformatorowych,
  • łatwa wymiana wkładek,
  • możliwość wyłączania małych prądów w pełnym zakresie,
  • przystosowana do współpracy ze wszystkimi typami podstaw stosowanych w Polsce.

Wymienna wkładka bezpiecznikowa – topik OWBG:

  • topik OWBG 17.5 – dostępne są wkładki 10A, 31.5A, 40A,
  • topik OWBG 36 – dostępne są wkładki 6A, 10A, 16A.

Budowa Osłony

Osłona OWBG sklada się z rury izolacyjnej z włókna szklanego, o wysokiej wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej. Do wnętrza rury wklejona jest tuleja gazująca. Wewnątrz osłony umieszczana jest wymienna wkładka bezpiecznikowa TOPIK. Na końcach rury bezpiecznikowej osadzone są styki. W części środkowej zainstalowane są daszki wykonane z tworzywa polimerowego o najwyższym stopniu niepalności.

Styk dolny osłony wyposażony jest w zacisk elektrody linkowej ze sprężyną i jest trwale osadzony w rurze. Górne okucie przewodzące posiada przesuwaną elektrodę sworzniową. Odległość międzystykowa może być dopasowane do odpowiednich wymiarów podstawy bezpiecznikowej. Wykonanie bezpiecznika zapewnia poprawną pracę przy zawilgoceniu powietrza równym 100%, w umiarkowanej strefie klimatycznej w temperaturze od -25 ºC do + 40º C (248 K ÷ 313 K), na wysokości do 1000 m n.p.m.

Zgodność z normami

Osłony OWBG spełniają wymagania norm PN-IEC 60282-2:1999. Pozytywny wynik badań w laboratorium Instytutu Energetyki w Warszawie oraz Politechniki Gdańskiej potwierdzają wartości danych znamionowych.

Ulotka OWBG

Pobierz ulotkę OWBG (PDF, 400 kB)

Galeria zdjęć

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CZERWIŃSKI Tomasz
Zastępca Kierownika Działu Logistyki
Tel. +48 58 320 77 72