Usługi spawalnicze

Technologie spawalnicze są powszechnie stosowane przy produkcji wyrobów lub realizacji usług w ZRE Gdańsk. Spawanie, postrzegane jako „specjalny proces” łączenia metali tzn. taki, którego wynik końcowy jest trudny do przewidzenia, jest obecne właściwie we wszystkich zleceniach ZRE Gdańsk przy wytwarzaniu, montażu, naprawie i modernizacji :

  • elementów kotłów parowych i wodnych,
  • stałych zbiorników ciśnieniowych,
  • rurociągów parowych i technologicznych,
  • elementów turbin parowych,
  • elementów hydrozespołów,
  • konstrukcji stalowych.

 

Bardzo istotne w ZRE Gdańsk są prace spawalnicze:

a) przy wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności JN z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE w zakresie :

  • badania projektu WE (moduł B1),
  • weryfikacji wyrobu (moduł F),
  • weryfikacji jednostkowej WE (moduł G),
  • wewnętrznej kontroli wytwarzania z nadzorowaniem oceny końcowej (moduł A1),

b) podlegające dozorowi technicznemu w zakresie decyzji UDT, uprawniających ZRE Gdańsk do wytwarzania, modernizacji i napraw urządzeń ciśnieniowych.

 

Głównymi procesami spawania stosowanymi w ZRE Gdańsk są:

  • spawanie łukowe elektrodą otuloną, MMA (111),
  • spawanie łukowe elektrodą topliwą (drutem elektrodowym litym) w osłonie gazu aktywnego, MAG (135),
  • spawanie łukowe elektrodą topliwą (drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym) w osłonie gazu aktywnego, MAG (136),
  • spawanie łukowe elektrodą topliwą (drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym) w osłonie gazu aktywnego, MAG (138),
  • spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu obojętnego, z dodatkiem drutu/pręta litego, TIG (141).

Bardzo ważnymi dokumentami przy realizacji wszystkich prac spawalniczych w ZRE Gdańsk są Instrukcje technologiczne spawania (WPS-y), niezbędne do właściwego zaplanowania i wykonania złącza spawanego zgodnego z wymaganiami. WPS-y opracowywane są na podstawie zatwierdzonych przez UDT kwalifikowanych technologii spawania WPQR (zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-1).