JAKOŚĆ

Zapewnienie jakości

Długoletnia działalność pozwoliła nam na wypracowanie skutecznych metod obsługi klienta oraz realizacji przyjętych zamówień.

Kompletna identyfikacja oraz spełnienie różnorodnych wymagań i oczekiwań klientów oraz dostosowanie oferowanych wyrobów do zmieniających się przepisów  wymagało wdrożenia i utrzymania certyfikowanego system zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001. System ten stworzył solidną podstawę do opracowania i stosowania systemu jakości w spawalnictwie zgodnego z normą PN-EN ISO 3834-2, a także do certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

W roku 2014 zarząd ZRE Gdańsk S.A. podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Skuteczność wdrożenia tych systemów została potwierdzona podczas audytu certyfikacyjnego przeprowadzonego przez UDT CERT w grudniu 2015.

Wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie personelu działającego w ramach wdrożonych systemów umożliwiają nam proponowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych  spełniających zarówno wymagania klientów, jak również zapewnienie zgodności tych rozwiązań z istniejącymi regulacjami prawnymi. Wszystkie procesy związane z realizacją zleceń są nadzorowane oraz podlegają ciągłemu doskonaleniu. Takie działanie pozwala nam mieć pewność, że zawsze oferujemy wyroby o jakości oczekiwanej przez naszych partnerów.

Niektóre obszary naszej działalności wymagają posiadania kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi uprawnieniami. Posiadamy te uprawnienia a ich kopie oraz kopie posiadanych certyfikatów przedstawiono poniżej.

 

Certyfikat systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001

Certyfikat zintegrowanego systemu zarzadzania zgodnego z normami PN-EN ISO 14001 i PN-N-18001 

Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego  z normą BS OHSAS 18001
 
Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodnego z normą PN-EN ISO 3834-2

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

Decyzja uprawniająca do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Decyzja uprawniająca do napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących

Decyzja uprawniająca do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących
lub żrących

Świadectwo uznania laboratorium

Świadectwo podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

Galeria zdjęć

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
PELPLIŃSKI Jerzy
Pełnomocnik do spraw jakości
Tel. +48 58 320 77 90
Wyślij email