Kierownictwo firmy

OBARA Tomasz
Prezes Zarzadu
Biuro Zarządu
Anna Słomińska
Tel. +48 58 320 77 55
Fax +48 58 301 74 31
KOWNACKI Lech
Dyrektor Naczelny
Biuro Zarządu
Anna Słomińska
Tel. +48 58 320 77 55
Fax +48 58 301 74 31
DEREK Jakub
Wiceprezes Zarządu
Kierownik Rozwoju Biznesu
Dział Eksportu
Tel. +48 58 320 77 64
Fax +48 58 320 77 31
KOZŁOWSKA Agnieszka
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Pion finansowy
Tel. +48 58 320 77 67
Fax +48 58 320 77 31
ŻEBROWSKI Tomasz
Dyrektor Techniczny
Sekretariat Pionu Technicznego
Agnieszka Filbrandt
Tel. +48 58 320 77 30
Fax +48 58 320 77 31
 
Dane rejestrowe
ZRE Gdańsk S.A.
ul. Litewska 14a
80-719 Gdańsk
NIP 583-00-18-078
REGON 190364157
KRS 0000413387
 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS z siedzibą w Gdańsku
 
 
Siedziba Firmy
ZRE Gdańsk S.A.
ul. Litewska 14a
80-719 Gdańsk
 
Tel. +48 58 320 77 00
Tel. +48 601 509 487
Fax +48 58 320 77 31