Certyfikaty i uprawnienia

Niektóre obszary naszej działalności wymagają posiadania kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi uprawnieniami. Posiadamy te uprawnienia a ich kopie oraz kopie posiadanych certyfikatów przedstawiono poniżej.

 

Certyfikat systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001

Certyfikat zintegrowanego systemu zarzadzania zgodnego z normami PN-EN ISO 14001 i PN-N-18001 

Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego  z normą BS OHSAS 18001
 
Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodnego z normą PN-EN ISO 3834-2

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

Decyzja uprawniająca do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Decyzja uprawniająca do napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących

Decyzja uprawniająca do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących
lub żrących

Świadectwo uznania laboratorium

Świadectwo podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

Certyfikaty

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
PELPLIŃSKI Jerzy
Pełnomocnik do spraw jakości
Tel. +48 58 320 77 90
Wyślij email