Projekty współfinansowane

 

   

ZRE Gdańsk realizuje projekt  "Opracowanie konstrukcji nowoczesnego hydrozespołu z turbiną typu Francis przy wykorzystaniu współczesnych, zaawansowanych narzędzi obliczeniowych, badawczych i technologicznych".

Projekt finsowany w ramach programu "GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych".

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu w dniu 12.02.2015r. , a projekt zakończy się w dniu 31.12.2016r. 

 

 

ZRE Gdańsk realizuje projekt, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej: "Wzrost konkurencyjności Spółki ZRE Gdańsk poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i systemy informatyczne".

Projekt finsowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu w dniu 27.12.2013r. , a projekt zakończy się w dniu 30.05.2015r. 

 

DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w Waszą przyszłość

ZRE Gdańsk zrealizował projekt, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Wdrożenie Planu Rozwoju  Eksportu  przez ZRE GDANSK S.A.”,  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Osi priorytetowej  6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1,  Paszport do eksportu.

Umowa o dofinansowanie została podpisana  z Agencją Rozwoju Pomorza S. A w dniu 14.08.2013r. , a projekt zakończył się w dniu 24.11.2014r. 

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
KOZŁOWSKA Agnieszka
Dyrektor Finansowy
Tel. +48 58 320 77 00