2019-08-27

ZRE Gdańsk SA zmodernizuje Elektrownie Wodną Dębe

W dniu 31.07.2019 r., ZRE Gdańsk S.A. jako Generalny Wykonawca podpisało z PGE Energia Odnawialna SA umowę na modernizację „pod klucz” Elektrowni Wodnej Dębe, zlokalizowanej na rzece Narwi. Wartość kontraktu wynosi 183.239.250 PLN brutto. Umowa realizowana będzie w latach 2019-2022.

Efektem prac modernizacyjnych ma być gruntowna modernizacja całej elektrowni, w tym czterech hydrozespołów Kaplana o średnicy 4,8 metra. W efekcie modernizacji, oczekiwane jest przedłużenie okresu eksploatacji o kolejne kilkadziesiąt lat, zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz wzrost produkcji energii elektrycznej o około 17% w porównaniu do stanu przed modernizacją.

Elektrownia Wodna Dębe zlokalizowana jest na 21,6 km rzeki Narwi, w pobliżu miejscowości Zegrze koło Warszawy. Elektrownia pracuje nieprzerwanie od momentu uruchomiona w 1963 roku. Obiekt jest wyposażony w cztery hydrozespoły z turbinami Kaplana o średnicy wirnika 4,8 m, pracujące z mocą 5 MW każdy, przy spadzie znamionowym wynoszącym 5,7 metra. Łączny przełyk instalowany elektrowni wynosi 428m3/s, łączna moc zainstalowana wynosi 20 MW.

W zakresie modernizacji przewidziana jest wymiana wszystkich turbin, generatorów, układów regulacji i wzbudzenia, sytemu automatyki, a także instalacji elektrycznej i odwodnienia wraz z elementami wyposażenia takimi jak: pompy, zawory oraz zasuwy. Zastosowywanie nowoczesnych materiałów i automatyzacja produkcji ma przyczynić się do bezawaryjnej pracy elektrowni i zwiększenia bezpieczeństwa pracy elektrowni na kolejne kilkadziesiąt lat.

Jednym z kluczowych celów modernizacji jest także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które minimalizują wpływ na środowisko naturalne poprzez eliminację ropopochodnych środków smarnych w bezpośrednim kontakcie z wodą. „Posiadamy bardzo duże doświadczenie w tzw. układach bezsmarowych, od wielu lat działamy na bardzo rygorystycznym pod kątem środowiskowym rynku szwedzkim gdzie tego typu rozwiązania są normą.” – przekonuje Główny Konstruktor ZRE Gdańsk S.A. dr inż. Piotr Zariczny.POWRÓT DO LISTY AKTUALNOŚCI
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DUDKIEWICZ Marta
Kierownik Działu Ofertowania i Umów
Tel. +48 58 320 77 60
Wyślij email