2021-02-04

Informacja o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Zgodnie z wymaganiami  Art.32 c  pkt 2  Prawa  Atomowego  podaje  się  do  wiadomości  publicznej  informację. ZRE  Gdańsk  S.A.  informuje,  że  w  ciągu  ostatnich  12  miesięcy  nie odnotowano  wpływu  prowadzonej  działalności  na  zdrowie  ludzi  i  środowisko. Nie  wystąpiły  uwolnienia  substancji  promieniotwórczych  do  środowiska  w  związku z prowadzoną   działalnością.

 POWRÓT DO LISTY AKTUALNOŚCI
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
DUDKIEWICZ Marta
Kierownik Działu Ofertowania i Umów
Tel. +48 58 320 77 60
Wyślij email